2 thoughts on “[Excel 2013] Bài 09: Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối

  1. chào bạn, làm thế nào để coppy các cột từ trên xuống dưới mà lại theo thứ tự tăng dẫn như vậy được ạ?
    mình cảm ơn.

  2. Chào bạn, mình dùng phím F4 để trị tuyệt đối nhưng không được, không biết lý do tại sao bạn có thể chia sẻ với mình được k ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *