Posted onmô phỏng chặng đua xe công thức 1 italian grand prix trên game play. cuộc đua chính thức sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 8/9/2019.cảm ơn mọi người đã xem. thấy hay hãy like video dùm mình nhé. xin các bạn có thể xem các chặng khác tại đây:

F1 2019 Cuộc Đua Tại Grand Prix Bỉ:

F1 2019 đua xe công thức 1 chặng đua hungary :

Click Here to Subscribe –
Game giải trí on Social Media :
Facebook :
Twitter :

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *