42 thoughts on “gà chọi giống

  1. Mình cần bán 1chien kê ô 5thang 2 bình dầu.2 chân đều có vảy tam tài phủ địa.độc biên ca 2chan.

  2. anh em nào có nhu đổ mái em có 1 em mái vây rồng nuôi đi 3 năm 2kg1 và 8 gà nồi cỡ đẻ giá phải chăng h đg kẹt ai giám mình sinh liên hệ 01654727257

  3. sin chao tat va ae yeu ha sam xat nha minh co mot chu ha xam sat da an dc hai do. doi nhung vi ko co tg. len ko nuoi dc nus bay ae nao co nhu cau cau 01665591070

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *