2 thoughts on “Giá cà phê hôm nay ngày 24/11/2019 tiếp tục giảm nhẹ 100 đ/kg cà phê nhân xô tại các tỉnh tây nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *