24 thoughts on “Giá heo hơi hôm nay 31/10/2019/giá heo mới nhất/miền Bắc tăng cao

  1. tăng cao vậy ăn rau thường xuyên rui chỗ mình giá thành phẩm bản ra 180.000 la 1kg rui thịt mông đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *