5 thoughts on “giá heo hơi ngày 28 tháng 11 năm 2019. Miền Bắc giá heo hơi giảm mạnh – tiêu hủy gần 6 triệu con lợn

  1. Vậy số lợn mà người chăn nuôi bán chạy dịch và tự tiêu hủy lợn chết không khai báo các ông có biết được số lượng bao nhiêu con không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *