2 thoughts on “giá heo hơi ngày 30 tháng 11 năm 2019. Giá heo tăng cuối tháng

  1. • ae nên biết có nhiều Cty Nước Ngoài đang nuôi heo ở VN
    • 1 công ty tăng giá – khác với giá heo Tăng
    • Tuỳ công ty mà chất lượng thịt khác nhau nữa.
    • Phải nó rõ công ty nào. Giá cả trong 1 tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *