5 thoughts on “Gia Lai: Đường mới làm, chỉ cần dùng tay cào nhẹ là vỡ vụn

  1. Ngày nay ở Việt Nam chuyện GIẢ là chuyện Bình Thường ; Hàng giả ,tiền giả , công ty giả , rồi kể cả Lãnh đạo giả ..v v thì cái chuyện con đường giả có gì lạ đâu ?!! Trong cái giả ;có cái Thiệt là : Dân đóng thuế tiền thiệt và tai nạn giao thông thì Chết Thiệt .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *