One thought on “Gia Lai,trận mưa đá lớn nhất lịch sử.đá trắng đường làm gãy hàng loạt cây xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *