5 thoughts on “Giá mít hôm nay 25/11 | Vườn mít thái siêu sớm đồng ý với giá thấp theo thị trường, trái trên 15kg

  1. TẠI SAO MÍT LẠI PHẢI VẠT ĐẦU NHƯ THẾ???
    CHÍCH HÓA CHẤT VÀO THÌ NGƯỜI ĂN LÃNH ĐỦ.
    NGƯỜI TRỒNG CHUYÊN NGHIỆP THÌ BIẾT KHI NÀO CẦN HÁI CHỨ!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *