Posted on

Giải bài 3 trang 123 SGK Đại số 10Giải bài 3 trang 123 sách giáo khoa Đại số 10 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Điều tra tiền lương hàng tháng của (30) công nhân của một xưởng may, ta có bảng phân bố tần số sau
Tiền lương của (30) công nhân xưởng may
Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *