Posted on

Giải bài 4 trang 123 SGK Đại số 10Giải bài 4 trang 123 sách giáo khoa Đại số 10 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Tiền lương hàng tháng của (7) nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):
(650, , 840, ,690, , 720, , 2500,, 670,, 3000).
Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *