2 thoughts on “Giải thích nguyên lý hoạt động của quạt không cánh dyson

  1. Quạt không cánh thực chất có cánh nhưng được giấu trong thân quạt nhé . Nói không cánh để dể bán thôi các bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *