Posted on

Giới Thiệu Phần 2: Đi Theo Khải Tượng và Ngày 1Khải tượng trong công việc của bạn là gì? Tiền lương? Đạt được ước nguyện cá nhân? Tuy là tất cả những điều này hoàn toàn chính đáng, nhưng vẫn còn có những điều đáng quan tâm khác nữa. Sẽ như thế nào khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, nhận thức rõ ràng rằng khi bạn thực hiện công việc của mình, bạn đang sống đúng vị trí và sự kêu gọi cao cả Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn?

source: https://actingschoolrome.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://actingschoolrome.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *