29 thoughts on “GTA 5 VIỆT HÓA BỰA #4: PHANG TRỘM VỢ BẠN BỊ BẮT GẶP

  1. Vãi việt hóa lỗi ông tông chết mẹ con nhà ngta rồi nói game lỗi 😂😂😂😂 vui tánh quá hà

  2. Dm coi mà cay cú thanh niên để ngiu bị ngkhac phang mà còn " lại phang bạn gái t à " mới tài :)☺☺

  3. Anh dũng ct nói thích người yêu chung tình thấy ny ngã xuống là khóc mà anh dũng quên là nó vừa mới chịch thằng khác xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *