33 thoughts on “[ GTA SAN ] Cách tải game GTA SAN nhanh và đơn giản nhất

  1. AI MUỐN CHƠI LIỀN THÌ GIẢ NÉN CÁI FILE GTA SAN ĐẤY SẼ CÓ CÁI THƯ MỤC MÀU VÀNG BẤM VÀO BIỂU TƯỢNG GAME LÀ CHƠI LIỀN THÔI
    CÁCH GIẢI NÉ:BẤM CHUỘT PHẢI VÀO FILE GAME GTA SAN SAU ĐÓ CHỌN HÌNH CUỐN SÁCH DÒNG THỨ TƯ LÀ CÓ THƯ MỤC MÀU VÀNG ĐỂ CHƠI LIỀN THÔ 😉

  2. Nhạc :có hai ông già một ông Đang ngồi đái có og chơi lầy bú vú ông còn lại

  3. Mình tải xog r mở lên giống như khúc 5:25 thì nó hiện lên bảng và nói : Write error in the file Gta – San Andreasanimanim.img. Probably the disk is full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *