32 thoughts on “GTA Vice City: Ước mơ được làm siêu nhân :D

  1. a phương giới thiệu phòng a thường chơi gta5 vào nhà của cho em vào fan cùng xem đi bọn e đang rất tò mò phòng chơi game của anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *