24 thoughts on “Gương Mặt Thân Quen 2015 Tập 3 [OFFICIAL FULL HD]

  1. Vãi loèn cái bài Mai Quốc Việt hát lại là bài thi đọc hiểu Ngữ Văn hkI lớp 10 của tuiii ạ ….. =.=

  2. Phiên bản best Trần Lập nhất trong GMTQ là chỉ có anh Đỗ Duy Nam và Anh Tú. Mong chú Trần Lập hãy yên nghỉ vì đã có giới trẻ hôm nay thay chú mang âm nhạc của chú cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *