50 thoughts on “Hài bóng đá – Thủ môn ăn đủ 5 quả sút phạt đền vào mặt

  1. Tao vừa thương vừa buồn cười mịa đang ăn mì tôm mà phụt ra hết , sao anh ấy có qủa mặt đỡ bóng tốt thế k bt

  2. Có ai khóc cho anh ta ? Tôi đã khóc rất nhiều , vì anh ta đã rất cố gắng nhưng đồng đội thì sút như Cặc. Chắc chỉ có trong phim

  3. Chỉ cần a có mặt là bóng cứ để mặt a lo chấn thương chỉnh hình thì có bác sĩ lo mấy chú cứ an chí :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *