20 thoughts on “Harry Potter và Hội Phượng Hoàng (Quyển 5 – 1/4) – Full truyện Harry Potter

  1. Các cuộc đối thoại bị gì vậy. Trời ơi đọc bình thường thôi làm cái gì vậy nghe chẳn ra đâu.

  2. Nếu mấy bạn chê mấy bạn hãy đọc và ghi âm rồi up lên như nta đang đọc cho bạn nghe free đi

  3. Giọng kể hay mà giọng phát âm nghe k hợp với tính cách nhân vật tí nào. Thật sự rất khó chịu, thà k lồng tiếng, cứ kể đều đều sẽ đỡ làm méo mó nhân vật hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *