32 thoughts on “Hậu trường cảnh action đua xe mì trong phim Bố Già Bolero

  1. đóng hêt phim nay thôi đung đóng phim nữa anh nhé, đóng mà diễn xuất nhân vật cứ vô hồn. trợn mặt và mặt ngơ ngơ dù cố tỏ vẻ nhập tâm nhập vai diễn xuất , còn thua lối nói chuyện ngoai đời chân thật vui vẻ của anh nữa

  2. A đóng phim không hợp lắm nhưng dù gì a cũng làm được đều mình thích r. Chúc a vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *