23 thoughts on “Hé lộ về đại kết cục bộ truyện "Thám Tử Lừng Danh Conan"

  1. Dành cả thanh xuân theo dõi bộ truyện này
    Thám tử lừng danh Conan là bộ truyện mk yêu thích và cuồng nhất luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *