8 thoughts on “Hiện/Ẩn thanh thước Ruler trong Word | Giáo trình Microsoft Office Word 2010 | [iT Không Chuyên]

  1. Anh ơi làm sao để xuất hiện lề trên và dưới. Như của anh kia là vẫn đang bị ẩn lề trên với dưới đi

  2. anh ơi cho em hỏi là cái thước dọc của em nó không tùy chỉnh được. ví dụ như kéo lên hoặc kéo xuống được mà nó giống với cái thước dọc trong video của anh vậy. vậy làm cách nào để tùy chỉnh được thước dọc vậy anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *