4 thoughts on “Hóa đơn GTGT trên Excel

  1. Anh oi!Nếu như file em làm có thêm hàng có thuế Vat là 0% em muốn dòng có mã hàng là thuế 0% qua một tờ hoá đơn khác thì viết vba sao anh?

  2. Hay quá…. xin cảm ơn. Vui lòng cho hỏi giờ tôi muốn định dạng không theo khổ A4 mà theo kích thước khổ giấy là 210mm x 279mm thì làm sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *