3 thoughts on “Hoa Oải Hương Sapa | Lavender in Vietnam | Sapa Tv

  1. Hoa đẹp người đẹp. Đúng là nhạc ko hợp với trang phục. Nếu bạn gái kia mà mặc bộ mông thì thật tuyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *