25 thoughts on “Học photoshop – Cách sử dụng Action trong photoshop – Dohoafx.com tutorial

  1. của em phải nhấn vào từng cái chứ không phải tự động giống vậy :"(
    Nó chờ em ok cái mứi chịu đy tếp :"( vậy bất tiện quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *