Posted on

HỒI ỨC “TRỰC DIỆN KINH HOÀNG” P4. 1/2HỒI ỨC “TRỰC DIỆN KINH HOÀNG” P4. 1/2

Published on May 4, 2012
HỒI ỨC “TRỰC DIỆN KINH HOÀNG” P4.1/2
“DƯ ÂM CUỘC CHIẾN SAU 37 NĂM”

CUỘC CHIẾN BÍ MẬT
Ông Đoàn Văn Khánh. Cựu Biệt Kích Lôi Hổ. Chiến Tranh Việt Nam.
Ông Ngô Nguyên. Cựu Biệt Kích Lôi Hổ. Chiến Tranh Việt Nam.

Source: HIEP NGUYEN

source: https://2forum.biz

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://2forum.biz/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *