5 thoughts on “How to easily replace bicycle pedals with one hand only_Sửa xe đạp bằng 1 bàn tay

  1. Bàn đạp nó như vậy ko phải mấy đi cái gì đâu. Có răng cưa để khỏi trượt trân khi đạp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *