2 thoughts on “Hùng đen, Thái Vĩnh Hanh,… đối đầu Niêt Savanh và đồng đội – Bóng chuyền độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *