14 thoughts on “hướng dẫn tải facebook về máy tính

  1. mình muốn cài đặt vào máy tính nhưng, vào mục cứ có phần xếp hạng ở đó thôi mà ko biết làm thế nào để tiếp tục nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *