25 thoughts on “Hướng dẫn cách làm mất màu nền văn bản copy từ Internet trong Word

  1. Các bạn cut phần đó ra rồi chuột phải , trong Paste option chọn Keep Text Only. Vậy là xong.(Word 207)

  2. Cám ơn bạn và tôi làm cũng đơn giản thêm đôi chút và dễ hiểu hơn với người kiến thức về W còn hạn chế.

  3. Mình có cách khác hay hơn. Trước hết bạn coppy ở mạng và Paste vào word ở cuối trang vừa dán vào có biểu tượng Paste Options kích vào hình tam giác ngược trỏ xuống và chọn Keep Text Only. Sau đó bạn lưu lại và dùng bình thường. Chúc thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *