3 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt máy in HP 400 M401dn

  1. Máy in HP 400 M401d khi in mùi mực rất khó chịu, nhất là khi in nhiều trong phòng điều hòa. A có cách nào giúp tôi với. xin liên hệ qua gmail: thanhdldn@gmail.com hoặc gặp Thành đt 096320377. Cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *