17 thoughts on “Hướng Dẫn Chèn Logo Vào Ảnh Bằng Điện Thoại

  1. nó sao sao anh , em làm được nhưng nó ghép dùng thứ 2 rất mờ nhạt mình có cách nào làm sáng hơn không anh

  2. Đoạn cuối xoá viền trắng của logo thế nào vậy? Để khi dán vào ảnh hiện mỗi viền đen của logo ý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *