27 thoughts on “Hướng dẫn chi tiết làm video nhạc giống Việt Mix Plus, Bar Club TV

  1. Ank ơi em làm kiểu gì mà Hình ảnh đổi màu em k làm được hình ảnh đó quay lại màu Ban đầu xin ad chỉ giúp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *