24 thoughts on “Hướng dẫn chỉnh ngôn ngữ tiếng việt photoshop cs6

  1. Bạn nào bị ra tiếng Thái thì làm như sau: vào theo đường dẫn C:Program Files AdobePhotoshop CS6Localesen_USSupport Files và xóa file vừa coppy vào nhé. Mình nói thêm là tw10428.dat là tệp vietsub thật, chuyển sang tiếng Thái chắc là do link sai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *