29 thoughts on “hướng dẫn chọn gà và huấn luyện gà chọi từ gà mộc đến khi ra trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *