26 thoughts on “Hướng dẫn chuyển phông chữ VNI-Times, Vn Time sang Times New Roman

  1. Cám ơn bạn. Video của bạn hữu ích và có tính hệ thống chính xác hơn các video khác cùng phương pháp.

  2. Máy tính của bạn chạy chậm. Hãy khắc phục tình trạng đó bằng các thao tác xóa các file rác và các chương trình không cần thiết theo video sau:
    https://www.youtube.com/watch?v=_TR2T_UGF2c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *