9 thoughts on “Hướng Dẫn Đánh Trống Múa Lân Cơ Bản

  1. Tôi rất thích tập vũ đạo theo trống múa lân. Nhưng tìm các kênh thì tiếng trống biểu diễn thu âm có tạp âm thanh người ta nói chuyện ồn ào…….Tình cờ thấy video này tiếng trống nghiêm chỉnh. Tôi muốn xin tải video này về tâp vũ đạo ghép làm video múa trên nền trống Đăng lên kênh của tôi, tên kênh của bạn vẫn có ghi vào video . Cám ơn người phụ trách kênh trước, Mong sự hồi âm chấp thuận của bạn. Cho bạn 1 thích(like)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *