41 thoughts on “hướng dẫn dập xù cắt tóc kiểu đầu Chi Dân

  1. ngta sinh ra tóc kém. dưỡng mun thấy mồ.
    còn thằng cazy này. chơi kieu trên núi kh gióng ai cả. hủy hoại quá tr…. ng ta quay clip ma lắc lư chã khác gì cái đầu của nó.

  2. cắt kiểu gì mà như kiểu trẻ trâu ý k biết chia nếp ra ah có kẹp để làm gì ??? cắt như cc ý con bay đặt cờ líp kkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *