One thought on “Hướng Dẫn Hít Thở Trong Bài Squat

  1. Các bài compound mà gây áp lực lên lưng dưới như OHP, bench, barbell row,… Đều nên hít vào và nén hơi trong bụng trước khi bắt đầu 1 rep đúng k b? Mong b giải đáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *