3 thoughts on “Hướng dẫn làm địa chỉ tuyệt đối trong Excel

  1. bạn có thể dùng kết hợp tổ hợp phím Fn+F4 nhé. Tùy từng dòng máy laptop có thể kết hợp thêm Fn+Alt+F4 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *