Posted on

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 với Jaws –  Bài 6aTin học cho người mù – Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010 với Jaws – Bài 6. Hộp thoại word count
Biên soạn: Phương Thơm
Phát hành: Trường Đại Học Dân Lập Văn Lang
Xem toàn bộ:
—————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://2forum.biz/

Xem thêm bài viết khác: https://2forum.biz/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *