31 thoughts on “Hướng dẫn sửa lỗi out of memory khi chơi cf

  1. Mấy bạn không nên set ram ảo nhé, rất dễ hư ram. Out of Memory là do RAM của bạn không đủ đáp ứng đc chương trình của nó thôi. Tốt nhất là mua thêm ram gắn vào tối thiểu 4gb ram

  2. minh làm theo bạn thấy không bị thoát nữa nhưng chơi được khoảng 10 phút là nó đứng màn hình cho đến khi hết trận ! minh xài win7 32bit

  3. mình chơi máy quán nét,nếu như cafii như vậy,rồi lần sau ra chơi có cần cài đặt lại như vậy ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *