5 thoughts on “Hướng dẫn sửa máy sấy tóc mới nhất 2019

  1. Công tắc không bị hỏng nha mọi người. Do bấm nhầm sang tắt nên điện không qua. Bệnh nằm ở sợi đốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *