21 thoughts on “Hướng dẫn tạo Menu trong Excel

  1. tks ad nhiều. VD như trong sheet hóa đơn , ngoài nút bank to menu, minh muốn tạo thêm nút next, nút export . Mình muốn sheet hóa đơn này sẽ kiểu như 1 file excel chứa đựng nhiều sheet nhỏ. từ menu->hóa đơn->hóa đơn đầu vào … Mình cũng k biết diễn tả sao cho đùng

  2. ANH ƠI KHI LƯU XONG RỒI SAU MỞ LẠI NÓ MẤT CÁI BACK TO MENU ĐÓ THÌ LÀM SAO ANH . PẢI LƯU NHƯ THẾ NÀO ĐỂ NÓ KHỎI MÁT HẢ ANH

  3. Mình đã tạo được menu như hướng dẫn nhưng khi mình tải lên google sheet thì menu ko liên kết được!!

  4. anh ơi clip này là bước đầu tiên tạo menu tự động cho clip hướng dẫn tính lương theo sản phẩm phải không anh ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *