24 thoughts on “Hướng Dẫn Tết Tóc Ngắn Ngang Vai Đẹp

  1. Sao ma dep the em mong toc cua em se muot nhu toc cua ho nhung toc nay khong phai la toc cua nguoi ma la toc cua con bup be ma thoi ma lam nhu la that dep cung dep that nhung la toc cua nguoi thi dep con toc bup be thi cung dep nhung khong đuoc mang ra khoe con toc bup be thi chi duoc o nha khong đuoc mang đi khoe the thi thoi nhe em ngu đay

  2. phải có chất tóc mượt, suôn, màu tóc đẹp, from tóc đẹp nốt thì mới tạo kiểu đc các bn à . 3:30 max đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *