28 thoughts on “Hướng Dẫn Xây Nhà Sinh Tồn Đơn Giản

  1. Trời chơi sinh tồn có kim cương rồi mà vẫn phải làm tới 2h nên nghỉ mai làm tiếp trời max nhiều gỗ luôn ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *