12 thoughts on “Indo thua malaysia) cổ động viên Đánh nhau loạn cả sân 🤧🤧

  1. Hay lắm đánh chết bọn mã lại đi , bọn nó còn đánh cđv việt nam mà , gần đây nhất còn đánh cả cđv myanma

  2. Cdv Malaysia hồi đó đánh cdv Việt Nam mình bây giờ bị đánh Lợi thằng Indonesia và Malaysia hai thằng chơi xấu ko kém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *