Posted on

Đội chấp gọi là cửa trên, Đội được chấp gọi là cửa dưới

Một số tỷ lệ chấp thường gặp:

  • Tỷ lệ chấp 0 hay 0-0 (đồng banh):

Bên nào thắng thì bên đó ăn.

Hòa hệ thống sẽ trả lại tiền cược

  • Tỷ lệ chấp 0.25 hay 1/4:

Chọn Đội chấp nếu kết quả hòa thì thua nửa tiền, thắng thì ăn đủ tiền.

Chọn Đội được chấp kết quả hòa ăn nửa tiền, thắng thì ăn đủ tiền.

  • Tỷ lệ chấp 0.5 hay 1/2:

Chọn Đội chấp nếu kết quả thắng thì ăn đủ, hoà sẽ thua đủ tiền.

Chọn Đội được chấp kết quả hòa hoặc thắng thì ăn đủ tiền.

  • Tỷ lệ chấp 0.75 hay 3/4:

Chọn Đội chấp nếu thắng cách biệt 1 bàn thắng thì ăn nửa tiền, thắng cách biệt 2 bàn thắng thì ăn đủ tiền.

Chọn Đội được chấp nếu thua cách biệt 1 bàn thắng thì thua nửa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn đủ tiền.

  • Tỷ lệ chấp 1 trái:

Chọn Đội chấp nếu thắng cách biệt 1 bàn thắng thì hòa tiền, thắng cách biệt 2 bàn thắng trở lên thì ăn đủ tiền.

Chọn Đội được chấp nếu thua 1 bàn thắng thì hòa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn đủ tiền.

  • Tỷ lệ chấp 1.25 hay 1.1/4:

Chọn Đội chấp nếu thắng cách biệt 1 bàn thắng thì thua nửa tiền, thắng cách biệt 2 bàn thắng trở lên thì ăn đủ tiền.

Chọn Đội được chấp nếu thua cách biệt 1 bàn thắng thì ăn nửa tiền, hòa hoặc thắng thì ăn đủ tiền.

  • Tỷ lệ chấp 1.5 hay 1.1/2:

Chọn Đội chấp nếu thắng cách biệt 2 bàn thắng thì ăn đủ tiền.

Chọn Đội được chấp nếu thua cách biệt 1 bàn thắng, hòa hoặc thắng thì ăn đủ tiền.

  • Tỷ lệ chấp 1.75 hay 1.3/4:

Chọn Đội chấp nếu thắng cách biệt 2 bàn thắng thì ăn nửa tiền, thắng cách biệt 3 bàn thắng trở lên thì ăn đủ tiền.

Chọn Đội được chấp nếu thua cách biệt 2 bàn thắng thì thua nửa tiền, thua cách biệt 1 bàn thắng, hòa hoặc thắng thì ăn cả.

Nguồn: https://topnhacai.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *