35 thoughts on “Khuôn mặt bạn sẽ hợp với kiểu chia ngôi tóc như thế nào?

  1. cj ơi cho em hỏi mặt tròn trán ngắn thì nên để kiểu tóc j có nên để mái ko ạ
    Mong cj trả lời
    em cảm ơn trước ạ

  2. bạn nào đường chân tóc xấu, trán dô thì bắt buộc phải để mái nhỉ, nếu không nhìn mặt cứ bị trơ trơ ra. nếu muốn khắc phục nhược điểm này thì đi cấy tóc cũng ổn, ở hà nội có phòng khám cấy tóc 38 nguyễn du chuyên thực hiện dịch vụ này

  3. Nếu.là mặt trái tim thì khi cắt tóc ngắn có thể cắt mái thưa k ạ nó có hợp k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *